[Blah~] 09/02/2016 – Happy Birthday My First Love :”>

Đây là HanKyung, tình đầu của Tô, người đưa đường dẫn lối cho Tô trở thành fan SJ.

121838241121n

/Sorry vì hình minh họa =)))))))))/ Continue reading

Advertisements