Tui Tên Tô

Tui là Sato Akira. Chủ nhà.

Các bạn có thể gọi ngắn là Tô nam thần đẹp trai.

Đây là nơi tui quắn quéo với các tình yêu của mình

  • TakaoMido
Pixiv ID: 48638813 Member: しぐれ

Pixiv ID: 48638813
Member: しぐれ

  • SinJa
 Pixiv ID: 22157296 Member: もし@10/23西4U06ab


Pixiv ID: 22157296
Member: もし@10/23西4U06ab

  • AoKi
Pixiv ID: 48374183 Member: 284

Pixiv ID: 48374183
Member: 284

Và vô số sở thích khác nữa…… ;; v ;;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s