[JohnJae] Nhất – Part 1

Pairing: NCT JohnJae. (Từ Anh Hạo x Trịnh Tại Huyền).

Genre: General.

Rating: PG-13.

Note: Từ Anh Hạo sanh thần khoái lạc.

Tô đã vừa ngồi tàu hỏa vừa type quà cho Hạo đấy, nhất Hạo nhé, nên là Hạo xem mà đối xử tử tế với Huyền đấy.

______________

Continue reading

Advertisements